Bir damla kanda tümör takibi

Hassas tıp parmak ucundan kan örneği almakla başlar

Genleriniz, şu anda.

Circulogene’in “likit biyopsi” kavramı, tümörlerin büyüdükçe aynı zamanda öldüğü ve DNA’larını kan dolaşımına bıraktığı keşfine dayanmaktadır. Circulogene’in likit biyopsi tümör DNA dizilemesi, parmak ucundan alınan kan örneği hacimleri ile en gelişmiş yeni nesil dizilemeyi (NGS) birleştirerek iyi karakterize edilmiş, iyi belgelenmiş ve kanserle ilişkili genlerin içindeki tümörlü mutant DNA’ları izlemeye yarayan tek testtir.

Circulogene’in patentli teknolojisi, basit bir parmak ucundan kan örneği alma işlemiyle NGS’yi kullanarak 50 adet köklü, kanserle ilişkili gende bilinen tümör mutasyonlarını (yaklaşık 3.000) izler ve güncel FDA onaylı tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi sunar.

Erişin

Azami verim ile damlacık hacminde giriş. Venipunktüre karşın parmak ucundan kan örneği alma yönteminin kullanılması, hastanın kanına erişimin daha az invaziv olacağı anlamına gelir.

Zenginleştirin

Patentli zenginleştirme teknolojisi hücre içermeyen DNA’ları tespit edip yakalayarak, doğru raporlama ve izleme için her türlü tümör mutasyonunu tanımlar ve miktarını belirler.

Tespit Edin

50 gende yaklaşık 3.000 olası mutasyonu test edebilme özelliği. Çoklu mutasyon izleme özellikleri, geniş çapta tümör profillerine yanıt verir ve hasta merkezli hassas tıp uygulamasına imkan tanır.

Circulogene Avantajı

Patentli tekniğimiz numuneyi zenginleştirdiğinden dolayı, Circulogene analizi sadece bir parmak ucundan alınan 50 mikrolitre kan örneği gerektirir, bu da sağlık uzmanları ve hastalar için daha uygundur.
Circulogene’in testleri hücre içermeyen DNA’ların varlığını analiz eder, doğru raporlama ve izleme için her türlü tümör mutasyonunu tanımlar ve miktarını belirler.
Circulogene kişiselleştirilmiş gen raporlarımızda, tanımlanan tümör DNA mutasyonları için etkili olduğu kanıtlanmış, mevcut FDA onaylı tedavi seçenekleri hakkında daha da fazla bilgi vermektedir.
Circulogene’in süreç verimliliği, tümör duyarlılığını yakından izleme ve tedavi protokollerini yönetme konularında doktorlara yetki verir. Geri dönüş süresi 5 ila 7 gün olup, bu doku biyopsi sonuçları ve diğer likit biyopsilerden çok daha hızlıdır.
Circulogene süreci, hücre yenilenmesini ve ilerlemesini ölçmek için hassas temel verileri kullanır.
Günümüzde sektör çapında kullanılan standart DNA ekstraksiyon kiti ile tescilli, hücre içermeyen DNA zenginleştirme yöntemimizin duyarlılığını karşılaştırdık. Tek bir damla kan kullanılan sonuçlar, orijinal numunede 100 kat daha fazla hücre içermeyen tümör DNA’sı olduğunu göstermiştir.

İndirin

İletişim

Amerika Birleşik Devletleri
3125 Independence Drive Suite 301 Birmingham, AL 35209
855-614-7083

info@circulogene.com

Türkiye
Circulogene Sağlık A.Ş.
Kozyatağı AND Plaza 8/10D
Workinton No:5
İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sk.
Ataşehir-İstanbul
Tel: +90 216 225 83 45

info@circulogene.com.tr