Teknoloji

Numune Toplama

Büyük numune hacmi, düşük verim ve yoğun emek gereksinimi, mevcut klinik ortamlarda hücre içermeyen DNA tabanlı testlerin rutin kullanımının önündeki önemli engellerdir. Özellikle, mevcut standart silika membran/boncuk yöntemi kullanımına dair hücresiz DNA geri kazanımın verimi, bağ kurma, yıkama ve elüsyon gibi adımlardaki kaçınılmaz kayıplar nedeniyle son derece düşüktür. Bu, sonuç olarak 5-10mL’lik minimum kan numunesi gereksinimine sebep olmaktadır.

Neredeyse tüm likit biyopsi sağlayıcıları, baskın derecede normal bir popülasyondan alınan tümöre özel, hücre içermeyen DNA’ları seçici olarak zenginleştirmek veya yükseltmek amacıyla, yeni teknolojileri üzerinde çalışmakta ve bunları mükemmel hale getirmektedir, başlangıç malzemeleri halen ekstraksiyon/izolasyon sonrası hayatta kalan, söz konusu “eksik” DNA molekülleridir. Sonuç olarak, teknolojileri (aşağı yönde) ne kadar hassas olursa olsun, numune hazırlama esnasında (yukarı yönde) önceden kaybedilmiş hücre içermeyen DNA’ları tespit edemezler. Bunun yanında, 10 mL kanın yeterli olduğu durumlarda belirsizlik söz konusudur.

Buna karşın, Circulogene Theranostics hücre içermeyen DNA sürecinin ilk adımına odaklanarak orijinal numune içinde mevcut olan, hücre içermeyen DNA moleküllerinin tümünü yakalamamızı sağlar. Dönüm noktası olan tescilli yöntemimiz, yüksek verim, yüksek derecede genomik temsil ve yüksek dizileme kalitesiyle, hem nekrotik hem de apoptotik hücre ölümü ile ilişkili, hücre içermeyen DNA’ların geri kazanımına imkan tanır.

Numune Kalitesi ve Miktarı

Circulogene’in tescilli yöntemi, zorlu doku biyopsi numunelerinden alınan düşük miktarlı, kalitesiz DNA’ya alternatif olarak, bir plazma veya serum damlacığından alınan, hücre içermeyen DNA’ların zenginleştirilmesi/geri kazanımı için optimize edilmiş, basit, akıcı ve sağlam bir iş akışı sunar. Bu numune hazırlama yeniliği, yeni nesil dizileme (NGS), mikrodiziler ve qPCR/ddPCR dahil olmak üzere, çok çeşitli genomik platformlarda, bir damlacık numunesi üzerinde birden fazla analiz yapılabilmesini sağlar. Zorlu ve değerli numuneler ile çalışmak, artık kişiselleştirilmiş kanser tedavisinde bir engel değildir. Teknolojimiz 50 mikrolitre gibi küçük bir numune hacmi ile çalışma olanağı sağlayarak diğer klinik testler için biyolojik bankanızın kalanını korur.

Günümüzde sektör çapında kullanılan standart DNA ekstraksiyon kiti ile tescilli, hücre içermeyen DNA zenginleştirme yöntemimizin duyarlılığını karşılaştırdık. Tek bir damla kan kullanılan sonuçlar, orijinal numunede 100 kat daha fazla hücre içermeyen tümör DNA’sı olduğunu göstermiştir.

Duyarlılık ve Kesinlik

Circulogene’in hücre içermeyen DNA zenginleştirme işlemi, plazma veya serum damlacığı hacimlerinden yüksek verim, yüksek kalite, iyi temsil edilen tümör DNA’sı oluşturmak için eksiksiz bir çözümdür. Kan damlacığı hacimleri kullanılarak, hassas NGS genomik analizlerinin doğrudan yapılmasına imkan tanıyan ilk non-invaziv yöntemdir. Protokolümüz, asgari numune hacmi, maksimum verim ve düşük maliyet ile geri dönüş süresine sahip, düzenli iş akışı avantajlarıyla çok çeşitli klinik genetik testlere uygulanabilir.

Otomasyon

Circulogene’in otomatikleştirilmiş çözümleri, numune almadan rapor çıkarmaya kadar yeni nesil dizileme iş akışının tamamını düzene koymak amacıyla geliştirilmiştir. Otomatik sürecimizin basitliği ve dayanıklılığı, çeşitli platform ve laboratuvar bilgi yönetim sistemleri arasındaki arayüz ve çapraz görüşme olanakları sağlamaktadır. Bu basitleştirilmiş iş akışı kullanılarak, otomatik bir iş istasyonunda tek seferde 96 veya daha fazla numune kolayca işlenebilir.